Oct. 15, 2015

Doru Ionescu “Iulia Hasdeu” tragedie (o dezvoltare ideatică) - extrase

........... ..........

Iulia – bolnavă – în dialog cu tatăl său Bogdan P.Hasdeu, stabilind ritualul prin care să ţină legătura după moarte:

B. Petriceicu: Dumnezeu poate orice, cu voia Lui oricând se poate întâmpla o minune.

Iulia:   Dacă o să mor…

B. Petriceicu: Nu vorbi aşa! Eu o să mor înaintea ta! Nu te da bătută!

Iulia:   Nu mă dau. Aş vrea, ca acela care rămâne viu, imediat după moartea celuilalt, să ia legătura cu spiritul lui. Crezi că este posibil?

 

B. Petriceicu: Cred. Întrebarea ta mi-a luat o perdea din faţa ochiului clar-cunoaşterii.

 

Când legăturile se rup

Şi spiritul ţi se desparte

De tot ce-i pieritorul trup,

Poţi supravieţui în moarte

 

Dacă ştii cum să treci printre

Clipa-i dintâi şi cea din urmă,

Când Hâda în corp dă să intre

Iar răsuflarea ţi se curmă.

 

Deoarece de-al morţii şoc

Spiritul uită cine este,

Ca-n fără timp şi fără loc,

Dezmărginit să treacă peste.

 

În aparenta-i formă goală,

Lipsit de orişice substanţă,

El trebuie starea duală

Să şi-o vădească la distanţă.

 

Să poată să existe întru,

În zarea-i crepusculară –

Lumii fiindu-i înlăuntru

Când eul e-nchis afară.

………………………………

Iulia: Cei care au fost împreună într-o viaţă…(Începe să tuşească.) Se vor întâlni şi-n alte vieţi.

            Respiră precipitat.

B. Petriceicu:   Poate că Dumnezeu are, în privinţa noastră, un scop mai înalt!?

Iulia:   Ca…re?

B. Petriceicu:   Să stabilim o legătură prin vama către lumea de dincolo. (Iulia priveşte fix spre lumina blândă care apare aproape de avanscenă. B. Petriceicu întoarce capul spre locul acela.) Vezi?

I. Hasdeu:   Ce?

            Întoarce capul.

B. Petriceicu: Lumina.

…………… ………………………

Dintre spiritele celor morţi,

Îmi vei veni în întâmpinare

La o zi de casele cu uşi,

Din zodiacul învârtit de soare.

 

Pe covor de stele vei păşi minune

Îmbrăcată-n aurore boreale

Iar muzica sferelor o să răsune

În liniştea celestei catedrale…